Parchmentier exhibition at L'Espace, Hanoi, December-January 2011

13 December 2012

This project centers on the idea of creating a lacquer skin, a total dematerialization of the surface of lacquer as a way to extend to the possibilities of production, expression, and appreciation of son ta (natural Vietnamese lacquer) beyond geographical and cultural boundaries.

In this small and incomplete dialogue with Vũ Kim Thư’s Fragmentations of Space, I propose the metaphor of a screen or window as a framing mechanism through which we can perceive spatial and semiotic landscapes. The drawings include intimate places, highly semanticized locations, suggestions of imaginary landscapes that only exist given a frame or demarcation, and words that define the self in these locations.

Through each work, I move towards understanding the fundamental grammar of lacquer as a creative medium by breaking down its basic elements and patterns such as light, translucency, color, process, and time, setting aside its symbolic meaning and conventional uses.

Hall de L'Espace

Opening14 December, 18h00

Exhibition

14 December 2011 -  23 January 2012


Parchmentier, tiếng Việt

Những tác phẩm nhỏ bé và không đầy đủ được giới thiệu trong triển lãm lần này là khởi đầu cho đối thoại với các tác phẩm trong chuỗi “Không gian phân mảnh” của Vũ Kim Thư. Phi Phi mang vào cuộc đối thoại này phép ẩn dụ về một màn hình hay một chiếc cửa sổ giống như một lăng kính trụ mà thông qua đó chúng ta có thể nhìn thấy được mối tương quan giữa một phong cảnh và nhận thức chủ quan bao gồm văn hóa và bộ nhớ tập thể tạo nên không gian này. Phi Phi vẽ những nơi thân thiết, những địa điểm mang nặng hình thức và ý nghĩa, những không gian tưởng tượng chỉ tồn tại trong một khung hình hay mốc phân giới, và những từ định nghĩa bản thân tại các địa điểm này.

Dự án này tập trung vào ý tưởng tạo nên cách thức thực hiện sơn mài da, để tách rời bề mặt tranh sơn mài ra khỏi mặt vóc cứng để gợi mở khả năng sản xuất, thể hiện và sự đánh giá sơn ta vượt ra ngoài ranh giới địa lý và văn hóa.

Phi Phi hướng đến việc phân tích ngữ pháp cơ bản của sơn mài như một phương tiện sáng tạo, bằng cách chia ra từng yếu tố cơ bản như ánh sáng, màu sắc, tính trong mờ, quy trình và thời gian, tách rời sang một bên ý nghĩa tượng trưng và quy ước thường được dùng trong nghệ thuật sơn mài.

Hà Nội, tháng 12, năm 2011